Jakt är nödvändigt

Jakt är något som länge varit omdebatterat. Det har pågått sedan urminnes tider men fortsätter än idag att uppröra känslor och leda till uppmärksammade debatter kring i vilken utsträckning jakten bör ske. Oavsett vart man står i den moraliska debatten kan man inte undgå från att jägare är viktiga och att deras aktiviteter är nödvändiga för att upprätthålla balansen i den svenska naturen. Låt oss förklara. 

Jakten i Sverige är först och främst viktig för att reglera alla våra viltstammar. Viltstammarna består enligt den svenska jaktlagen av olika vilda däggdjur och fåglar, arter som ständigt måste regleras. Ser man tillbaka i tiden finns det tydlig statistik som visar på hur de svenska viltstammarna ständigt vuxit. Det är oroväckande då allt för stora populationer inom olika arter riskerar att rubba balansen i deras omgivning då allt för stora stammar ökar konkurrensen djuren emellan vilket medför en mängd risker. Ökar en stam allt för mycket i relation till sin föda kan det bland annat leda till svält och massdöd då efterfrågan på föda inte motsvarar utbudet. Ännu ett problem kring växande stammar är att det enligt siffror från Nationella viltolycksrådet har ett tydligt samband med det ökade antalet viltolyckor. 

Jaktens betydelse för Sverige

De svenska jägarna är viktiga i arbetet att upprätthålla balansen och hållbart ta tillvara på naturen. De ägnar sig åt olika viktiga aktiviteter som sökning, uppspårning, förföljande, infångande och dödande av vilt. Att reglera de svenska viltstammarna hade inte varit möjligt utan jägarna och därför är de viktiga. Förutom att upprätthålla det ekologiska systemet bidrar de även genom att skörda en stor del av de vilt som skjuts. Det innebär att de inte låter djurens liv gå till spillo utan att maximera dödandets nytta. Det är annars ett globalt problem att det existerar troféjägare som endast ägnar sig åt jakt för nöjets skull.

Ytterligare två anledningar till att jakt är nödvändigt är först och främst på grund av att vilt orsakar stora skador på skörd men även på grund av att rovdjur påverkar produktionen i renskötseln. Lantbrukarnas riksförbund LRF uppskattar att drygt hälften av skörden kan gå förlorad i år på grund av viltskador. Som med viltolyckor tycks det finnas ett samband vad gäller minskad skörd och allt större viltstammar. Utan jakt hade dock skadorna på skörden troligtvis varit ännu större. Vad gäller rovdjurens påverkan på renskötseln finns det enligt Sveriges lantbruksuniversitet indikationer och iakttagelser på att ett stort antal renar årligen dödas av rovdjur. Hade det inte bedrivits jakt på rovdjur som björnar hade skadorna troligtvis varit ännu större. Det ska dock tilläggas att björnar likt många andra svenska rovdjur är fridlysta och därmed sker jakten endast under strikt kontrollerade former.

För att sammanfatta varför jakt är viktigt för Sverige finns en mängd olika anledningar. Några av de viktigaste är dock att upprätthålla och bibehålla balansen i naturen genom att reglera den svenska viltstammen. De svenska jägarna har därmed en central roll i detta arbete som förebygger viltolyckor, minskar viltskadorna på skörden och minskar rovdjurens påverkan på produktionen i renskötseln.